UDT-DLACZEGO WARTO I TRZEBA

Dodatkowo nadzór nad wózkiem widłowym sprawuje przeszkolony i posiadający specjalne uprawnienia konserwator wózków widłowych. W zależności od ustalonego harmonogramu konserwator wykonuje przeglądy konserwacyjne w czasookresach określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka widłowego. Sprawdza on stan techniczny wózka i w razie konieczności dokonuje niezbędnych napraw .Wielokrotnie wykryte usterki są w porę ujawnione przez konserwatora i usunięte przez co nie przeradzają się w awarię, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jest o wiele bardziej kosztowna. Daje to pewność iż urządzenie jakim jest wózek widłowy jest użytkowane w bezpieczny i efektywny sposób. Wpisane jest to w słuszną tendencję iż przepisy i regulacje zapobiegają wypadkom i innym zdarzeniom w których niesprawne wózki widłowe mogą spowodować wymierne straty materialne ( zniszczony przewożony towar, mechaniczne uszkodzenie wózków, przeciągane naprawy przeradzające się w awarię, które mogą zatrzymać prace całego przedsiębiorstwa ).

 Liczba wypadków i innych zdarzeń jest zdecydowanie mniejsza w przedsiębiorstwach, które stosują się do zaleceń konserwatorów i inspektorów UDT  . Jest to szczególnie ważne kiedy praca wózka odbywa się w przestrzeni, gdzie mogą znajdować się inne osoby lub kiedy dana firma wykonuje usługi na terenie innych przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz